Taisyklės ir sąlygos

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1. Žaidimo organizatorius yra „RiGO Trading“ S.A., įmonės registracijos kodas 1997 2200 509, juridinis adresas: 6, Route de Trèves, EBBC Building E, L-2633 Senningerberg, Liuksemburgas, toliau tekste „Organizatorius“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus, su Žaidimu susijusius veiksmus vykdo koordinatorius UAB „Kombo grupė“, įmonės kodas 304738167, juridinis adresas: M. K. Paco g. 4, Vilnius LT-10309, toliau tekste – „Koordinatorius“.

2. ŽAIDIMO VIETA IR PERIODAS
2.1. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. gegužės 1 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2022 m. liepos 31 d. (paskutinė registracijos diena).
2.2. Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.
2.3. Žaidimo vykdymo vietos yra visos parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama „Haribo“ produktais.

3. ŽAIDIMO DALYVIAI
3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys (asmenys, jaunesni nei 18 metų, gali dalyvauti Žaidime ir laimėti prizą tik esant tėvų ir (arba) globėjų rašytiniam sutikimui arba dalyvaujant tėvams ir (arba) globėjams) ir Žaidimo laikotarpiu įsigiję bent vieną iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių „Haribo“ produktų bei užsiregistravę momentiniam Žaidimui šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.
3.2. Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su „RiGO Trading“ S.A ir UAB „Kombo grupė“ darbuotojais bei jų šeimų nariais.

4. ŽAIDIMO PRIZŲ FONDAS
4.1. Didysis HARIBO prizas „Kuponas šeimos kelionei“ 1 vnt. (1 vnt. vertė – 1000 EUR).
4.2. HARIBO rinkinys – 100 vnt. (1 vnt. vertė – 43,65 EUR). * Šį prizą sudaro:

• Pliušinis meškutis (16 cm),
• Keksiukų formelė,
• Kepimo forma,
• Smeigtukai-dekoracijos,
• Sausainių kepimo formelės,
• Sausainių dėžutė,
• Sausainių pjaustymo formelė su antspaudu,
• HARIBO guminukai (HARIBO Goldbears, HARIBO Happy Cola, HARIBO Starmix, HARIBO Happy Cherries, HARIBO Worms, HARIBO Pico Balla).

* jei prekės dėl kokių nors priežasčių nėra, pakeisime ją tokios pat kainos/vertės preke.

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS
5.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti Žaidimo prizą, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu įsigyti bent vieną iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių „Haribo“ produktų.
5.2. Asmenys, įsigiję bent vieną iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių „Haribo“ produktų, turi registruotis momentiniam Žaidimui svetainėje www.haribo-promo.lt:
5.2.1. Nufotografuoti kvitą ar PVM sąskaitą-faktūrą ir įkelti dokumento nuotrauką. SVARBU: nuotraukoje pirkinį įrodantis dokumentas turi būti pilnai matomas nuo viršaus iki apačios ir turi būti aiškiai įskaitomas.
5.2.2. Pateikti savo el. pašto adresą ir spausti mygtuką „Pradėti“.
5.2.3. Prizų laimėtojai bus nustatomi iš karto, atsitiktinumo principu.
5.2.4. Laimėjimo atveju ekrane pasirodys sveikinantis pranešimas ir bus prašoma suvesti papildomus duomenis prizų distribucijai: vardą, pavardę, telefono nr. ir tikslų gyvenamosios vietos adresą. Suvedus duomenis, reikės spausti mygtuką „Pateikti“.
5.2.5. Nelaimėjimo atveju ekrane pasirodys apie tai informuojanti žinutė.
5.3. Užsiregistravęs Žaidime šiose taisyklėse nurodytu būdu, Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.
5.4. Pakartotinai registruotiems kvitams ar PVM sąskaitoms-faktūroms prizai išduoti nebus.
5.5. Vienas dalyvis gali registruotis Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bent vieną iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių „Haribo“ produktų ir registruodamas naują unikalaus pirkinio kvito ar PVM sąskaitos-faktūros nuotrauką – tai padidina šansus laimėti.
5.6. Pirkinio kvite/PVM sąskaitoje-faktūroje turi aiškiai matytis dokumento numeris, pirkimo data ir bent vieno „Haribo“ produkto, įsigyto Žaidimo laikotarpiu, pavadinimas.
5.7. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami Žaidimo tikslais (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, prizų išdavimas) ir suteikti Žaidimo Koordinatoriu bei Organizatoriui. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

6. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
6.1. Lošimo nugalėtojai bus skelbiami kartą per savaitę Žaidimo svetainėje www.haribo-promo.lt.
6.2. Kartą per savaitę bus skelbiama HARIBO rinkinių laimėtojai, kurių registracija atitinka išpildytas visas žaidimo sąlygas.
6.3. Didžiojo HARIBO prizo „Kuponas šeimos kelionei“ lošimas vyks 2022 rugpjūčio 3 dieną.

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
7.1. Laimėtojai apie laimėjimą papildomai informuojami nebus.
7.2. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš laimėtojų sąrašo.
7.3. Prizai laimėtojams bus siunčiami vieną kartą pasibaigus loterijai, nuo rugpjūčio 1 dinos.
7.4. Gavęs prizą, prizo laimėtojas neturi teisės kreiptis į Žaidimo rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizo.
7.5. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizo laimėtojo nuostolius, patirtus naudojant prizą.
7.6. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
7.7. Žaidimo rengėjai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizo neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis neišpildo šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
7.8. Kvito originalą būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos. Didžiojo HARIBO prizo „Kuponas šeimos kelionei“ lošimo laimėtojui prizas bus įteiktas tik pateikus Kvito originalą, sutampanti su registracijos metu pateiktais duomenimis.
7.9. HARIBO rinkinių laimėtojams Kvito originalo pateikti nereikia.

8. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
8.1. Organizatorius neatsako už prizo išdavimą, jei dalyvis registracijos metu atsiuntė netinkamą nuotrauką.
8.2. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
8.3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti Žaidimo svetainėje www.haribo-promo.lt.

9. ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS
9.1. Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bent vieną iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių „Haribo“ produktų.
9.2. Registracija Žaidimo svetainėje yra nemokama.

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Visos Žaidimo taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Žaidimo dalyviams.
10.2. Žaidimo dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Žaidimo vykdymo iki 2022 09 30, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Kombo grupė“, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas pasiteirauti +370 619 42607 (darbo dienomis 10.00–17.00).
10.3. Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11. PAPILDOMA INFORMACIJA
11.1. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 619 42607 ar el. paštu vexillum@vexillum.lt.